Categorie archief: Wel-zijn

Irritatie, het destructieve vuur

Irritatie, een van de meeste geaccepteerde negatieve emoties in de maatschappij. Irritatie is een echte kiem tot ziekte en het aantasten van onze fijnstoffelijke lichamen. Dit resulteert in het aantasten van het fysieke lichaam, waardoor klachten ontstaan.

“Na bezetenheid van irritatie blijft de poort lange tijd voor bezoekers uit de lagere sferen van bewustzijn, open. Iemand die via irritatie bezeten is geweest en daardoor de deur wijd heeft geopend, moet ter bescherming zorgvuldig worden geobserveerd. Het Hart is de beste bescherming tegen bezetenheid, maar we moeten er voor waken dat het hart niet in slaap valt.” uit Irritatie, het destructieve vuur van Torkom Saraydarian

Tarotlegging: Groei vanuit een stabiele situatie

Er is een stabiele en gegronde situatie bereikt. Er zijn nog onzekerheden. Wees gerust, deze geven slechts grenzen aan en grenzen zijn er om te verleggen. Bekijk iedere dag als een nieuwe dag. en nieuw begin is altijd voorhanden. Je zult groeien naar een beheersing van de situatie en een resultaat waar je trots op mag wezen. Je bent de diepte in geweest.

 

01.01.01 Numerologische Nieuwe Start

Dit jaar de start van een nieuwe Numerologische cyclus die  begon op 01.01.2017. 2017 is een  01 jaar  en luidt het begin van een nieuwe cyclus in. Numerologisch  is de waarde van 01.01.2017; 01.01.01.

Deze numerologische uitdrukking zal in deze getalswaarde de komende negen jaar niet meer plaatsvinden en luidt numerologische gezien een nieuwe cyclus binnen de gregoriaanse kalander aan. Op 10.10.2017 en 19.10.2017 en 28.10.2017, zal er nog een vanuit de 10 serie getalswaarde 01.01.01 uitkomen. 09.09.09 zal als afsluiting van….,  plaatst vinden op 27.09.2025. Er is dan wederom een cyclus van negen jaar afgesloten. De 1 staat voor eenheid, maar ook voor uniciteit, eigen identiteit en onafhankelijkheid. Hoe kunnen we eenheid bereiken en onze eigen identiteit behouden is de uitdaging van deze waarde. Wanneer je 1’nen bij elkaar op telt krijg je drie. Drie staat voor groei door de eigen kracht en gunstige omstandigheden. Op de 01.01.01 waarde groei ik door de eenheid vanuit eigen identiteit te zien. Zie op deze dag  je rol in het geheel door je eigen identiteit. Zie dat het spel tezamen zorgt voor de groei of stagnatie.

 

Tarotlegging: keuzes die leiden naar een nieuw denken 01.10.2016

ik voel me goed en toch is er verdriet. Om dit verdriet te helen of helemaal op te lossen zal ik keuzes dienen te maken. Vanuit die keuzes zal een nieuwe manier van denken ontstaan. Door beter inzicht in het denken te krijgen wat het verdriet veroorzaakt ontstaat een inzicht in het eigen zelf. De beslissingen zullen onstuimig en rigoureus genomen dienen te worden, kunnen zich plosteling voordoen. Dat kan leiden tot eye-openers die mij met beide benen op de vloer brengen.

11.11.11 / 11.11.2018 De absoluut ontwaakte meester

Op 11 november 2018 zal de energie van absoluut meesterschap zich vanuit de Gregoriaanse kalander in ieder individu op zijn eigen niveau gemanifesteerd hebben.

11 november 2018 is een dag waarop absoluut meesterschap gevierd mag worden. De weg is lang geweest en de prijs van ontwikkeling hoog. De beloning van inzicht des te groot. Vele fases zijn ons de afgelopen jaren gepasseerd. De eerste cyclus van deze fase begon bij 01.01.01 in 01.01.1999. Voor velen een gedenkwaardig jaar. Prince zong er niet voor niks zijn nummer 1999 over. Numerologie was in die tijd nog niet zo bekend als nu en de betekenis van 01.01.01 in numerologisch opzicht begint net pas bekend te worden onder het main-stream publiek.

De fases die de afgelopen jaren doorlopen zijn, zijn niet voor niks geweest. De maatschappelijke gebeurtenissen die als doel hadden verdeeldheid te scheppen creëerde juist tal van initiatieven die de eenheid juist benadrukte. Het negatieve werd vruchtbaar gebruikt. Dit jaar zullen we na 9 jaar weer de 01.01.01 trilling in gaan. Om in 2018 uit te komen op de meestervibratie.  Vanuit eenheid 01.01.01 in 01.01.2017  het werkelijke meesterschap creëren in de 11.11.11=33 trilling op 11.11.2018. De numerologie heeft haar diepere verbintenis met de astrologie en is verbonden met de bewegingen in het universum. Net als de kalender zelf. Al zijn vele die spirituele waarden vergeten.

Dit jaar zitten we in een jaartrilling van afsluiting en 09.09.2016 /09.09.09 is het doek definitief gevallen voor veel van onze niet meer bruikbare overtuigingen.  De wakkere mens is klaar om de nieuwe start te maken.

11 november 2018