Categorie archief: Metafysika

Irritatie, het destructieve vuur

Irritatie, een van de meeste geaccepteerde negatieve emoties in de maatschappij. Irritatie is een echte kiem tot ziekte en het aantasten van onze fijnstoffelijke lichamen. Dit resulteert in het aantasten van het fysieke lichaam, waardoor klachten ontstaan.

“Na bezetenheid van irritatie blijft de poort lange tijd voor bezoekers uit de lagere sferen van bewustzijn, open. Iemand die via irritatie bezeten is geweest en daardoor de deur wijd heeft geopend, moet ter bescherming zorgvuldig worden geobserveerd. Het Hart is de beste bescherming tegen bezetenheid, maar we moeten er voor waken dat het hart niet in slaap valt.” uit Irritatie, het destructieve vuur van Torkom Saraydarian

01.01.01 Numerologische Nieuwe Start

Dit jaar de start van een nieuwe Numerologische cyclus die  begon op 01.01.2017. 2017 is een  01 jaar  en luidt het begin van een nieuwe cyclus in. Numerologisch  is de waarde van 01.01.2017; 01.01.01.

Deze numerologische uitdrukking zal in deze getalswaarde de komende negen jaar niet meer plaatsvinden en luidt numerologische gezien een nieuwe cyclus binnen de gregoriaanse kalander aan. Op 10.10.2017 en 19.10.2017 en 28.10.2017, zal er nog een vanuit de 10 serie getalswaarde 01.01.01 uitkomen. 09.09.09 zal als afsluiting van….,  plaatst vinden op 27.09.2025. Er is dan wederom een cyclus van negen jaar afgesloten. De 1 staat voor eenheid, maar ook voor uniciteit, eigen identiteit en onafhankelijkheid. Hoe kunnen we eenheid bereiken en onze eigen identiteit behouden is de uitdaging van deze waarde. Wanneer je 1’nen bij elkaar op telt krijg je drie. Drie staat voor groei door de eigen kracht en gunstige omstandigheden. Op de 01.01.01 waarde groei ik door de eenheid vanuit eigen identiteit te zien. Zie op deze dag  je rol in het geheel door je eigen identiteit. Zie dat het spel tezamen zorgt voor de groei of stagnatie.

 

Meditatie: Lichtwezen

 

 

Welkom bij de meditatie met LucaSoluna

Ik ben een lichtwezen
In moeilijke tijden
Zoveel leugens waarmee ik ben opgegroeid
Zoveel onwaarheden te ontrafelen
Mijn eigen weg te vinden.
In de werkelijkheid blijf ik staan
In het licht van de duisternis
En de duisternis van het licht
In evenwicht
sta ik voor mezelf
In de wereld in en om me heen.
Deze hologram van energie
De hoogtes van de frequenties
De flow van de vibes
Een lichtwezen mag gewoon wezen
Gewoon laten zijn.
Een hart om te geven,
Laat het steen vrij zijn.
Een lichtwezen in een hologram van energie
Waar het goed voor is weet ik soms niet.
Zo lang ik de energie kan laten stromen
En de gevangschap van verdriet verlaat.
Kan ik mijn licht laten stralen in een wereld die soms zo donker lijkt te zijn.

11.11.11 / 11.11.2018 De absoluut ontwaakte meester

Op 11 november 2018 zal de energie van absoluut meesterschap zich vanuit de Gregoriaanse kalander in ieder individu op zijn eigen niveau gemanifesteerd hebben.

11 november 2018 is een dag waarop absoluut meesterschap gevierd mag worden. De weg is lang geweest en de prijs van ontwikkeling hoog. De beloning van inzicht des te groot. Vele fases zijn ons de afgelopen jaren gepasseerd. De eerste cyclus van deze fase begon bij 01.01.01 in 01.01.1999. Voor velen een gedenkwaardig jaar. Prince zong er niet voor niks zijn nummer 1999 over. Numerologie was in die tijd nog niet zo bekend als nu en de betekenis van 01.01.01 in numerologisch opzicht begint net pas bekend te worden onder het main-stream publiek.

De fases die de afgelopen jaren doorlopen zijn, zijn niet voor niks geweest. De maatschappelijke gebeurtenissen die als doel hadden verdeeldheid te scheppen creëerde juist tal van initiatieven die de eenheid juist benadrukte. Het negatieve werd vruchtbaar gebruikt. Dit jaar zullen we na 9 jaar weer de 01.01.01 trilling in gaan. Om in 2018 uit te komen op de meestervibratie.  Vanuit eenheid 01.01.01 in 01.01.2017  het werkelijke meesterschap creëren in de 11.11.11=33 trilling op 11.11.2018. De numerologie heeft haar diepere verbintenis met de astrologie en is verbonden met de bewegingen in het universum. Net als de kalender zelf. Al zijn vele die spirituele waarden vergeten.

Dit jaar zitten we in een jaartrilling van afsluiting en 09.09.2016 /09.09.09 is het doek definitief gevallen voor veel van onze niet meer bruikbare overtuigingen.  De wakkere mens is klaar om de nieuwe start te maken.

11 november 2018

 

 

Jaiva Dharma

De definitie van Dharma is

essentiële bezigheid of relatie.

krishnametwittekoeien

De definitie van Jiva is  levend wezen.

celwithlight

Het woord
Jaiva betekent van of in verband met de Jiva;

JaivaDharma betekent:

 dharma van de Jiva

ofwel

de karakteristieke eigenschappen van de Jiva.

De auteur geeft antwoord op deze vraag in dit uitputtende boek, maar ik denk nog steeds dat het essentieel is om een of twee punten in te dienen in het kort.

Het woord
Jaiva (leven) komt van het woord jiva;

iemand die het leven heeft’.

innersun

Met andere woorden;

alle levende wezens worden beschouwd als Jiva.

alllivingbeings

Zo heeft
de auteur de term Jaivadharma’ gebruikt om de grondfunctie  – de constitutionele functie –  van de Jiva weer te geven.

Jivera
svarupa haya krsnera Nithya das
Krsnera tatastha- sakti bhedâbheda Prakasa

De grondfunctie, de natuurlijke constitutie,  van de Jiva is om Krsna’s
dienaar te zijn:

chaitanymahaprabu

De Jiva is de marginale potentie van Krishna.

jezusmethart

De Jiva is een manifestatie die zowel één als tegelijkertijd verschillend van God,  is.

Eerbied Sri Caitanya caritamrta, Madhya (20,108)

vertaling uit het Engels door Jagatmohan Das

bewerking LucaSoluna

wordt vervolgd.