Maandelijks archief: december 2015

Wat is Taal?

Taal is meer dan woorden. Veel woorden zijn abstract en beslaan een slecht een deel of een onoverzichtelijk gebied. Het woord toekomst bijvoorbeeld, hoe vul je zoiets  fysiek in. Het blijven abstracte begrippen. Tegenwoordig is het denken zover in het stof getrokken dat het metafysische gebruik van woorden vergeten is.

chakras

Volgens de overleveringen is de spraakverwarring en de onduidelijk in taal gekomen bij de nazaten van Noach. Zij wilde een tempel bouwen tot aan de hemelen om zo god te kunnen bereiken. De Elohim zelf zijn neergedaald om de eenheid in taal te niet te doen.

elohim

Er was een tijd waarin iedereen één taal sprak. Eén systeem. Taal heeft alles met systemen te maken.  Een onderdeel van dat systeem zijn  letters en cijfers.

 

Het alfabeth betekent vertaald van het Latijn naar hedendaags  Nederlands: letters en cijfers.

De alfa en de beth       .numerology4

Er zijn verschillende alfabeths. In de westerse wereld gebruikt men de Latijnse alfa en beth. De klanken en vibraties van de woorden en intonaties zijn ingesteld op dat alfabeth-systeem. In andere talen waar geen Latijns alfabeth wordt gebruikt , zijn de klanken en vibraties anders en zo zijn ook de frequenties anders . De leefomstandigheden van mensen die buiten de westerse wereld leven is meestal anders ingericht dan dat van mensen die wel de westerse taal spreken. Het westerse taalgebruik is gekoppeld aan gedrag. Taal is een systeem van vibraties en klanken.

chrystalchild

Veel talen verdwijnen uit de wereld en daardoor ook de verscheidenheid  aan taalfrequenties.

Het westerse Latijnse Alfa-beth neemt de gehele wereld langzaam over.

De oorsprong van het alfabeth is vaag in de reguliere geschiedenisboeken,  vastgelegd. Er zijn bronnen die aangeven dat het twee eeuwen voor Christus ontwikkeld is. In de tijd van Egypte.

latijnsenhebrews alfabeth

Dat het alfabeth uit egypte komt is correct.  Hierbij hebben we het over een Egypte verbonden aan Atlantis. Een tijd waarover in het westen alleen de verhalen van Plato erkend worden.

intergalactic5

Het, wat ze hedendaags het Latijnse alfabeth noemen, is een van de vele frequenties die men gebruikte om iets te bereiken in de natuur. Deze symbolen hadden een waarde en vertegenwoordigde een kracht. Afzonderlijk van elkaar.  Die krachten tezamen vormde het woord.

Bij de woorden H.I.M.  en H.E.R. is het woord niet him en her, maar H.I.M en H.E.R.

 

Taal is een systeem. Net als de Natuur een systeem is.  Een systeem werkend op vibratie en frequenties.

 

will be continued