Maandelijks archief: januari 2016

Jaiva Dharma

De definitie van Dharma is

essentiële bezigheid of relatie.

krishnametwittekoeien

De definitie van Jiva is  levend wezen.

celwithlight

Het woord
Jaiva betekent van of in verband met de Jiva;

JaivaDharma betekent:

 dharma van de Jiva

ofwel

de karakteristieke eigenschappen van de Jiva.

De auteur geeft antwoord op deze vraag in dit uitputtende boek, maar ik denk nog steeds dat het essentieel is om een of twee punten in te dienen in het kort.

Het woord
Jaiva (leven) komt van het woord jiva;

iemand die het leven heeft’.

innersun

Met andere woorden;

alle levende wezens worden beschouwd als Jiva.

alllivingbeings

Zo heeft
de auteur de term Jaivadharma’ gebruikt om de grondfunctie  – de constitutionele functie –  van de Jiva weer te geven.

Jivera
svarupa haya krsnera Nithya das
Krsnera tatastha- sakti bhedâbheda Prakasa

De grondfunctie, de natuurlijke constitutie,  van de Jiva is om Krsna’s
dienaar te zijn:

chaitanymahaprabu

De Jiva is de marginale potentie van Krishna.

jezusmethart

De Jiva is een manifestatie die zowel één als tegelijkertijd verschillend van God,  is.

Eerbied Sri Caitanya caritamrta, Madhya (20,108)

vertaling uit het Engels door Jagatmohan Das

bewerking LucaSoluna

wordt vervolgd.