Nieuwetijdskinderen

 

Op deze aarde zijn ik, ik & ik gekomen  als mensenkinderen, groot of klein.  Nieuwetijdskind heeft niks te maken met leeftijd. Eerder met een manier van zijn, omgang en aanpak.

communicatie1

In eerste instantie werden  de indigo-kinderen aangeduid als nieuwetijdkinderen, maar later toen de materie bekender werd, begon men ook de regenboogkinderen en kristalkinderen te zien.

jezussirach

Indigo-kinderen zijn kinderen die overwegend een blauw paarse aura om zich heen hebben. Deze kleur staat voor rechtvaardiging.

indigo

Indigo-kinderen zijn de eerste generatie nieuwtijdskinderen die na twee grijze periode van oorlog op de aarde kwamen. De starre leefomstandigheden van de jaren 20 tot en met 50, waar twee oorlogen plaast vonden, maakte weer plaats voor kleur.

De jaren zestig braken aan en een andere vibratie bereikte de aarde.

flowerpower

De generaties uit de jaren 60 waren de oorlogen zat en zij wilden love not war. Door deze gedachte kon een andere soort kind op aarde komen. Het indigo kind. Door alle starre omstandigheden en de ontwikkelingen naar de toekomst, was het indigo-kind gekomen om banen te breken en de waarheid voor de komende generaties recht te zetten.

In de oorlogen was zoveel fout gegaan en tot op de dag van vandaag zijn vele generaties geconditioneerd met leugens over zichzelf en over het bestaan. Het indigo-kind was gekomen om de waarheid boven te krijgen. En het rechtvaardige bestaan van een lichtwezen weer in bewustzijn te brengen.

De starre leefwijze van een geconditioneerd bestaan uit de jaren 50, vol dogma moest doorbroken worden.

jarenvijftigkerk

jarenvijftig

De ouders van de jaren 60 hadden een begin gemaakt en hun indigo-gekleurde kinderen konden het werk verder voort zetten.

Indigo kinderen hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze kunnen soms moeilijk in de omgang zijn omdat zij een sterke eigen visie hebben. Door hun taak de weg vrij te banen kunnen zij confronterend zijn. Wat niet altijd even veel door hun omgeving op prijs wordt gesteld.

Nieuwetijdskinderen hebben een eigen aanpak en leren op een speelse praktische manier. Bij hen is aandacht belangrijker dan concentratie. Vooral bij indigo-kinderen.

regenboogkind

 

wordt vervolgd