Extra Terra Celestials

 

Buitenaardsen worden ze genoemd. Mensen zijn er door ontvoerd of hebben er contact mee gehad, staan ermee in verbinding of zouden er graag mee in contact komen.

abduction1

Het eerste begrip waar duidelijk in dient te komen is dat het geen buitenaardsen zijn. Buitenaardsen is een benaming die een verkeerde interpretatie geeft van wat Extra Terra Celestials nu eigenlijk zijn.

Extra Terra Celestial geeft aan dat een wezen tussen de aarde en de hemel leeft en daar dus extra van heeft. Dit is een hele letterlijk vertaling. Toch is dit wat er letterlijk staat. Dit extra geeft aan dat zij de krachten van de aarde en de hemelen kennen en al ver voor velen andere levende wezens op aarde waren op aarde kwamen.

grey

De aarde is een heel andere fenomeen dan dat men in deze tijd geleerd is. Natuurlijk is het collectieve bewustzijn nog lang niet daar dat zij de aarde als een andere fenomeen dan een ronde bol zouden kunnen zien.

Toch is het geen ronde bol vanuit een bepaald perspectief en is de planeet aarde  veel meer dan dat er verteld is.

earthstarold

Daarom is het belangrijk het verschil tussen een buitenaardsen en een Extra Terra Celestial te weten omdat dit ook je eigen creatie verklaart.

Een Extra Terra Celestial is niks anders dan een mens. Het woord mens betekent in het Latijn ziel of geest, de psyche. In het Engels is het HU—Man. Hu is de hoogste goddelijke vibratie volgens sjamanistische overtuigingen. En de sjamanen stonden heel dicht bij de Terra en Celestial.

hu

Ieder mens is namelijk een Extra Terra Celestial. Alles wat zich in deze dimensie projecteert is Hu-man in zijn eigen vorm. Dus zijn eigen vibratie.

Alles dat zich op deze planeet projecteert, heeft een functie en rol. Bij het bewust zijn komt een bepaald uiterlijk.

Omdat de mensen op aarde zichzelf niet meer als Extra Terra Celestial zien, lijkt alles wat onkenbaar is, buitenaards. Terwijl buitenaards bestaat in die zin niet, want alles wat zich projecteert op aarde is binnenaards.

wordt vervolgd